Gaming på timeplanen

Tiller VGS oppretter et eget spillerom med gode gamingmaskiner og nødvendig utstyr for å drive denne formen for idrett. Rommet vil gi mulighet for å ha tilskuere til stede under turneringer
og øvelser. Rommet skal være tilgjengelig for elevene på kveldstid

Legg igjen en kommentar