"Så lenge man har et normalt liv utenom tiden foran skjermen, er det helt problemfritt å legge ned tid i målrettet trening som har en hensikt og et formål"
STEIN WILMANN, E-SPORTANSVARLIG I «GAMER.NO»

"Nå til dags tror jeg det er veldig få som tenker på spilling som sløsing av tid. De fleste har nok innsett hvor mye man lærer av forskjellige typer spill"
KRISTOFFER «TARGA» MARTHINSEN

Fra høsten 2017 er det opprettet programfag i e-sport på Tiller videregående skole

E-sport er betegnelsen på ulike former for konkurranser innen dataspill. Noen av de mest kjente spillene det konkurreres i er League of Legends, StarCraft II, Counter-Strike: Global Offensive og Hearthstone. Innenfor e-sport finnes det en rekke profesjonelle gamere som driver med spill på heltid. Norge har i dag flere utøvere som driver med denne idretten på et meget høyt nivå.
I Norge har e-sport fått en betydelig vekst gjennom Telenorligaen, som er Gamer.no sin e-sport satsning, samt gjennom ligasystemet til TV2 (Alt-i-box ligaen). Innen 2018 forventes det at det skal være 145 millioner e-sport utøvere i verden. Sporten er i vekst i store deler av verden, men størst oppslutning har den i Sverige, Tyskland, USA og Sør-Korea. Sporten blir stadig større også i Øst-Europa og i Sør-Amerika

Tiller videregående skole ønsker å satse innen denne idretten. Vi ser det som en stor mulighet å lage et godt tilbud som tar vare på den positive spill-interessen hos elevene. Vi vil lage et tilbud som både er sosialt, fornuftig og utviklende for elevene. Læreplanene som blir brukt er toppidrett 1, der det satses på at ungdom skal få muligheter til å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Opplæringen skal gi utfordring, spenning, glede og mestring, og kan bidra til å utvikle den enkeltes selvtillit.

 

Kilder
http://www.hordaland.no/nn-NO/skole/garnesvgs/artikkelarkiv/garnes-satsar-pa-e-sport/
https://snl.no/e-sport
https://www.udir.no/kl06/IDR5-01/Hele/Formaal

E-sport som sosialt møtested
http://www.oblad.no/ung/gaming-har-mange-positive-sider/s/2-2.2610-1.7598268

Gaming i alle fag
http://www.pressfire.no/nyheter/PC/6776/Gaming-i-alle-fag

Dataspill i skolen
http://forskning.no/pedagogiske-fag/2013/02/dataspill-kan-gi-bedre-undervisninghttp://forskning.no/kultur-spill/2016/07/farlige-spill-effektiv-undervisning
http://www.cw.no/artikkel/skole-utdanning/forsker-pa-dataspill-skolen

Forskning viser at dataspill gjør deg bedre på skolen
(Dagbladet) Å spille dataspill daglig, kan gi ungdom langt bedre resultater i matematikk, lesing og naturvitenskap. Det kommer fram av en undersøkelse gjort ved Royal Melbourne Institute of Technology i Australia.

Forskerne har koplet 12 000 australske 15-åringers internettvaner med deres resultater fra PISA-undesøkelsen i 2012, og sett på hvorvidt dataspill og bruk av sosiale medier har effekt på læring og skoleprestasjoner.Bruken av dataspill slo altså positivt an, de ungdommene som spilte daglig, fikk 17 poeng bedre enn gjennomsnittet i matte, lesing og naturfag. Derimot var det motsatt effekt hos ungdommene som brukte sosiale medier. Jo mer aktive de var på Facebook, desto dårligere gjorde de det på PISA-testene.
Kilde http://www.dagbladet.no/kultur/dataspill-gjor-deg-bedre-pa-skolen/60367687

Last ned undersøkelsen http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/download/5586/1742

Når dataspill blir sport https://www.nrk.no/rogaland/xl/e-sport_-dataspill-som-sport-1.12834145