På Internasjonalisering og demokratiutvikling tilbyr vi:

Om tilbudet

Tiller vgs tilbyr en egen klasse for deg som er opptatt av internasjonale forhold, demokratiutvikling, samfunnet rundt oss og globalisering. Vi jobber tverrfaglig og temabasert, i et miljø med kunnskapsrike og engasjerte elever og lærere.

Undervisningen

Internasjonalisering og demokratiutvikling er en klasse som har egen årsplan. Planen er delt inn i 3-ukers-perioder som har fokus på ett tema. Arbeid med hvert tema resulterer i et tverrfaglig produkt. Eksempel på tema kan være: Meg i verden, Globalisering, Makt, Internasjonal konflikt, Engasjement. Produkt kan være: Wiki-sider, nettavis, deltagelse i frivillig arbeid, presentasjoner mm

Aktiviteter

Vi arbeider for at klassen skal ha kontakt med elever i eller fra andre land. Elevene kan delta i Erasmus + prosjekt i samarbeid med skoler fra Kroatia, Tyrkia, Belgia og Romania. Våren 2017 drar klassen på studietur til London. Klassen deltar i frivillig arbeid, både utenfor skolen og i skolens regi. Samarbeid med andre skoler er i utvikling og elever i klassen vil være med og forme samarbeid med andre.

Om internasjonalisering

«Internasjonalisering regnes i dag som en forutsetning for god kvalitet og utvikling i skolen. Ingen blir best uten å sammenligne seg med og lære av andre. Internasjonalisering i norsk skole bygger dermed både på en nåtidig samfunnsforståelse og på lange historiske tradisjoner». (Håndbok – internasjonalt samarbeid i grunnopplæringen, Senter for internasjonalisering av høgere utdanning (SIU), 2011)

Hva er internasjonalisering?

En prosess der en internasjonal, interkulturell og global dimensjon integreres i læringsmål og aktiviteter i klasserommet (Stortingsmelding, nr. 14)

Et verktøy for utveksling av ideer, kunnskap, mennesker, varer og tjenester over landegrenser (Stortingsmelding, nr. 14)
Vi følger ordinære læreplaner for alle fagene, men har en internasjonal og global dimensjon over alle aktivitetene.

Hvem kan søke?

Alle elever som ønsker å gå studiespesialisering kan søke på studiespesialisering med internasjonalisering og demokratiutvikling.
Søk på Tiller vgs ppå www.vigo.no og kryss av for tilbudet. Dette er et tilbud for elever på vg1, men kan utvides til vg2 og vg3.